Open image
 
CURR MIN AVG MAX
39.6 43.6 48.1 Išeinanti iš katilų temperatūra
1.6 7.8 17.0 Lauko temperatūra
14.6 16.7 19.4 Patalpos temperatūra
Administracinių patalpų siurblys
15.9 17.3 20.3 Užduota temperatūra patalpoje
CLOSE
Pirmojo katilo temperatūra
Antrojo katilo temperatūra
Grįžtama į katilus temperatūra
Išeinanti iš katilų temperatūra
Keturšakio temperatūra
[T06]
Ak. talpos viršus
Ak. talpos vidurys
Ak. talpos apačia
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra už siurblio
Lauko temperatūra
Cecho temperatūra prie katilinės
Cecho temperatūra prie ofiso
Cecho temperatūra prie durų
Patalpos temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Boilerio siurblys
Katilų siurblys
Administracinių patalpų siurblys
Cecho kontūro pavaros atidarymas
Cecho kontūro pavaros uždarymas
Ventiliatorius prie katilinės
Ventiliatorius prie ofiso
Ventiliatorius prie durų
Cecho kontūro siurblys
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
[PID2_St]
Užduota cecho kontūro temperatūra
Užduota kambario temperatūra
[Fl1_GK]
Užduota temperatūra prie ofiso
[Fl2_GK]
Užduota temperatūra prie durų
[Fl3_GK]
Užduota temperatūra patalpoje
[Fl4_GK]
[Gl]
[Cgl]
MENU